Swedish Host
Stäng
Xtrify Swedishhost Admax Oddwolf Sticker App
JUST NU PÅ PUBLICLIR
49578 registrerade medlemmar.

Spelregler för CS:GO Jailbreak

Jailbreak Regler

Kap 1. Allmänt

§ 1. Commanders ord är lag. Gör man inte som Commander säger så är det varningsskott vid midjan och ner.

§ 2. Varningsskott får ej delas ut till samma terrorist inom fyra sekunder. Commander har företräde med att dela ut varningsskott. Varningsskott skall alltid utdelas. Om inte en T direkt avviker från avsedd plats, springer rakt mot CT eller gör fel i en lek.

§ 3. När commander avgår/dör gäller senaste kommando fortfarande i 10 sekunder.

§ 4. Första/Andra rundan är alltid Freeday.

§ 5. Nya commands går alltid över tidigare. (inkluderar cellday)

§ 6. Portal-camping är aldrig tillåtet.

§ 7. Du får aldrig avslöja (ghosta) vart dina lagkamrater befinner sig eller om de är rebell. Du får däremot avslöja var du själv dog samt hur mycket skada du gjort på en motspelare.

§ 8. Teamkill är aldrig tillåtet.

§ 9. Man får ej komma på egna lekar och regler. De lekar man får använda står

listade under. (Undantag görs om man frågar admin).

§ 10. Allmänt vett.

§ 11. Använd inte mikrofon i onödan.

§ 12. Frys - Där finns två typer av frys:

a. 50 procent frys innebär att T inte går runt men får röra blicken (musen) - inte ducka/hoppa.

b. 100 procent frys innebär att T inte får gå eller röra blicken.

(Man får aldrig kniva under frys)

§ 13. Om du blir respawnad av en admin får du inte rebella förrän du är fullt åter i spel igen T.ex tillbaka i klungan

§ 14. T som valt att rebella efter att ha förlorat under en lek får inte komma tillbaka levande.

§ 15. T som förlorar på en lek blir automatiskt rebell och får dödas av CT.

§ 16. Cellar ska alltid vara öppna efter att dem har öppnats av CT.

§ 17. T som upprepat använder medic eller går ut och in efter tillsägelse blir efter 3 varningsskott rebeller.


Kap 2. Att spela som T


§ 1. Rebell blir du om du skadar CT, tydligt avviker från klungan, har vapen, knivar på- eller är i vent/secret. En secret innebär vents, osynliga blocks, one-ways och där vapen finns gömda (detta exkluderar vapen som finns gömda i cells där T spawnar).

CT får döda rebeller utan förvarning.

§ 2. T får utan att bli rebell kniva CT om de befinner sig inom knivavstånd eller befinner sig på bestämd samlingsplats t.ex. cage, linje eller marker.

§ 3. Camping är inte tillåtet.

§ 4. Du får inte ta för lång tid på dig att köra LR när du väl kan och får.

§ 5. Om du väljer rebell som LR får du endast använda de vapen som du får utan att byta och får ej ta medic eller liknande.


Kap 3. Att spela som CT


§ 1. CT måste ha en väl fungerande mikrofon!

§ 2. CT bär stort ansvar och ska därför ha ett ansvarsfullt beteende samt kunna alla regler.

§ 3. CT’s får inte vara i cell/vent/secrets innan 10.00. Gäller ej HNS, War Day.

§ 4. Prata ej när commander pratar. (Detta kan leda till mute)

§ 5. Commander skall utgå från att använda kartan först och främst.

§ 6. Varningsskott ges ut var fjärde sekund. Varningsskott får ej ges med deagle, AWP, shotguns, scout, auto-sniper eller R8.

§ 7. Samma lek får endast köras efter 4 rundor av vänta, detta gäller alla lekar.

§ 8. Commander får ej ge ut commands som garanterar att T dör.

§ 9. Commander skall köra lekar som är utförbara och rättvis för alla. Leken ska förklaras väl så att alla förstår.

§ 10. Ct får inte döda spelare som är AFK före 14.00

§ 11. Cts som ej är commander ska hjälpa commandern att utföra leken som han säger och

ska inte leka under rundan.

§ 12. Alla lekar och funktioner på mappen får utnyttjas så länge de inte utnyttjas på

fel sätt av commander

§ 13. Molotovs och nades skall inte användas mot rebell i cell innan T´s är utanför cells

och har fått commands.

§ 14. Har Cts inte öppnat cellarna innan 14.05 så blir det restricted freeday.

§ 15. Man får ej stänga av no block när fångar står i en klump för att underlätta commands.

§ 16. Du får aldrig droppa vapen till T’s. Även om detta vapen är oladdat.

§ 17. Som CT får du ej leka utan måste vara uppmärksam och aktivt hjälpa Commander.

§ 18. Man får ALDRIG ge ut straffrundor som CT.

§ 19. Man måste använda sig av mapen minst var tredje runda.

§ 20. Man får max köra varje days 2ggr/map (HNS,WAR)

§ 21. Man får ej sälja freedays för credits eller något annat.

§ 22. Commander får inte begära att en T ska plocka upp vapen.


Kap 4. Mapspecifika regler för Jailbreak


§ 1. Jb_clouds - Man får inte stå på den upphöjda delen av cell taket som CT innan 10:00


Detta är specifika regler utöver våra allmänna förhållningsregler:

http://www.publiclir.se/games/rules

Har du några funderingar, kontakta då närmaste admin.


Godkända lekar på Jailbreak:

https://publiclir.se/board/thread/49132/godkanda-lekar-pa-jailbreak