Publiclir

CS:GO Jailbreak regler

Jailbreak Regler

Kap 1. Allmänt

§ 1. Commanders ord är lag. Gör man inte som Commander säger så är det varningsskott vid midjan och ner.

§ 2. Varningsskott får ej delas ut till samma terrorist inom fyra sekunder. Commander har företräde med att dela ut varningsskott. Varningsskott skall alltid utdelas. Om inte en T direkt avviker från avsedd plats, springer rakt mot CT eller gör fel i en lek.

§ 3. När commander avgår/dör gäller senaste kommando fortfarande i 10 sekunder.

§ 4. Första/Andra rundan är alltid Freeday.

§ 5. Nya commands går alltid över tidigare (inkluderar cellday).

§ 6. Camping är inte tillåtet. Detta inkluderar exempelvis Portal-camping, Armory-camping eller/och LR-camping. 

§ 7. Du får aldrig avslöja (ghosta) vart dina lagkamrater befinner sig eller om de är rebell. Du får däremot avslöja var du själv dog samt hur mycket skada du gjort på en motspelare.

§ 8. Teamkill är aldrig tillåtet.

§ 9. Man får ej komma på egna lekar och regler. De lekar man får använda står

listade under. (Undantag görs om man frågar admin).

§ 10. Allmänt vett.

§ 11. Använd inte mikrofon i onödan.

§ 12. Frys - Där finns två typer av frys:

a. 50 procent frys innebär att T inte går runt men får röra blicken (musen) - inte ducka/hoppa.

b. 100 procent frys innebär att T inte får gå eller röra blicken.

(Man får aldrig kniva under frys)

§ 13. Om du blir respawnad av en admin får du inte rebella förrän du är fullt åter i spel igen T.ex tillbaka i klungan

§ 14. T som valt att rebella efter att ha förlorat under en lek får inte komma tillbaka levande.

§ 15. T som förlorar på en lek blir automatiskt rebell och får dödas av CT.

§ 16. Cellar ska alltid vara öppna efter att dem har öppnats av CT.

§ 17. T som upprepat använder medic eller går ut och in efter tillsägelse blir efter 3 varningsskott rebeller.

§ 18. Som död får du aldrig berätta vart någon spelare befinner sig på mappen. 

§ 19. Nyttjande utav buggar kommer resultera i ban.

Kap 2. Att spela som T

§ 1. Rebell blir du om du skadar CT, tydligt avviker från klungan, har vapen, knivar på- eller är i vent/secret. En secret innebär vents, osynliga blocks, one-ways och där vapen finns gömda (detta exkluderar vapen som finns gömda i cells där T spawnar).

CT får döda rebeller utan förvarning.

§ 2. T får utan att bli rebell kniva CT om de befinner sig inom knivavstånd eller befinner sig på bestämd samlingsplats t.ex. cage, linje eller marker.

§ 3. Du får inte ta för lång tid på dig att köra LR när du väl kan och får.

§ 4. Om du väljer rebell som LR får du endast använda de vapen som du får utan att byta och får ej ta medic eller liknande.

§ 5. Du får ej starta LR om warden ej givit tillåtelse. Gäller ej om du är ensam och väljer rebell, du får alltid ta rebell om du har möjligheten. 

Kap 3. Att spela som CT

§ 1. CT måste ha en väl fungerande mikrofon!

§ 2. CT bär stort ansvar och ska därför ha ett ansvarsfullt beteende samt kunna alla regler.

§ 3. CT’s får inte vara i cell/vent/secrets innan 10.00. Gäller ej HNS, War Day.

§ 4. Prata ej när commander pratar. (Detta kan leda till mute)

§ 5. Commander skall utgå från att använda kartan först och främst.

§ 6. Varningsskott ges ut var fjärde sekund. Varningsskott får ej ges med deagle, AWP, shotguns, scout, auto-sniper eller R8.

§ 7. Samma lek får endast köras efter 4 rundor av vänta, detta gäller alla lekar.

§ 8. Commander får ej ge ut commands som garanterar att T dör.

§ 9. Commander skall köra lekar som är utförbara och rättvis för alla. Leken ska förklaras väl så att alla förstår.

§ 10. Ct får inte döda spelare som är AFK före 14.00

§ 11. Cts som ej är commander ska hjälpa commandern att utföra leken som han säger och

ska inte leka under rundan.

§ 12. Alla lekar och funktioner på mappen får utnyttjas så länge de inte utnyttjas på

fel sätt av commander

§ 13. Molotovs och nades skall inte användas mot rebell i cell innan T´s är utanför cells

och har fått commands.

§ 14. Har Cts inte öppnat cellarna innan 14.05 så blir det restricted freeday.

§ 15. Man får ej stänga av no block när fångar står i en klump för att underlätta commands.

§ 16. Du får aldrig droppa vapen till T’s. Även om detta vapen är oladdat.

§ 17. Som CT får du ej leka utan måste vara uppmärksam och aktivt hjälpa Commander.

§ 18. Man får ALDRIG ge ut straffrundor som CT.

§ 19. Man måste använda sig av mapen minst var tredje runda.

§ 20. Man får max köra varje days 2ggr/map (HNS,WAR)

§ 21. Man får ej sälja freedays för credits eller något annat.

§ 22. Commander får inte begära att en T ska plocka upp vapen.

Kap 4. Mapspecifika regler för Jailbreak

§ 1. Jb_clouds - Man får inte stå på den upphöjda delen av cell taket som CT innan 10:00

Godkända lekar på Jailbreak:
Hej! Här nedan följer alla godkända lekar på Jailbreak. Endast admins får godkänna lekar utöver dessa.

Man får max köra varje !days 2ggr/map (Hide N Seek, war osv).

Wardens Lekar
Går ut på att Commander samlar Ts och tar ut Ts en och en efter varandra och ber T'n välja en av minst tre lekar där en av lekarna inte kräver mikrofon. Alla lekar taggade med - innan är Wardens lekar.

-50/50
Två svarsalternativ presenteras för angiven T. Svarar T rätt går den vidare, svarar T fel dör den. Svaret ska alltid finnas i Admin-chatt om admin är online eller i CT-chatt om admin inte finns närvarande.

-Frågesport
T väljer först en kategori som Commander sedan ska formulera en fråga utifrån ämnet. Svaret ska alltid finnas i Admin-chatt om admin är online eller i CT-chatt om admin inte finns närvarande.

-Matleken
Matleken går ut på att T, en och en, får säga en maträtt. Alla CT ska sen rösta på om det låter gott eller inte, om det låter gott överlever T, annars dör den. CT ska alltid rösta i CT chatt. Om det blir lika vinner det alternativ som commandern röstat på.

-Skämtleken
Skämtleken går ut på att T, en och en, ska säga ett skämt. Alla CT ska sen rösta på om det var roligt eller inte. Om det var roligt överlever T, annars dör den. Ct ska alltid rösta i CT chatt. Om det blir lika vinner alternativet som commander röstat på

-Idol
Idol går ut på att T ska, en och en, sjunga. Alla CT ska sedan rösta på om det var bra eller dåligt. Om det är bra överlever T, annars dör den. Ct ska alltid rösta i CT chatt. Om det blir lika vinner alternativet som commander röstat på.

-Shaggae says
Denna lek går ut på att Commander ställer simpla frågor till angiven T. T får inte svara “ja”, “nej”, eller “kanske”. T får inte använda synonymer till “Ja”, “Nej”, eller “Kanske”. T får inte tveka i sitt svar eller upprepa föregående svar. Commander ska vara tydlig med att Shaggae says har startat innan leken börjar. T som väljer denna lek måste använda sig utav voice-chat.

-Geografileken
Commander ger en T en bokstav som den sedan ska säga ett land på. Det måste vara ett officiellt, nuvarande och icke-fiktivt land. Du har 7 sekunder på dig att säga eller skriva ett land innan du förlorar.

-Haffa CT
T ska ragga på CT via en raggningsreplik, t.ex “Tjena kexet, står du här och smular?”. CT ska sedan rösta om T i fråga går vidare eller inte. CT röstar i CT-chatt, blir det lika vinner alternativet commandern röstat på.


Last Request (!lr)
Går endast att spela när två eller färre Ts är kvar. Ts bestämmer alltid regler men reglerna måste vara rättvisa och lika för T och CT. CT måste alltså inte gå med på reglerna om de inte är rättvisa för bägge parterna. När den ena parten har förlorat på aktuell lek ska denne alltid dö av den som vunnit om inget annat bestämts.

Gun Toss vanliga regler
Inget bhop, boost eller cheats. Kasta innan du landar, längst/ närmast vinner.

War day (!days)
Denna lek går ut på att T och CT krigar mot varandra Efter att commander startat war måste commander bestämma var kriget och alla CT kommer befinna sig.
War ska utspelas på en en lämplig plats där CT inte kan se cells. T får skjuta på CT som inte är på bestämd plats utan att CT gör motstånd.

På war får CT ej vara i one-way secrets, alltså secrets där man ser ut men inte in. Man får vara i alla andra secrets/vents. Finns ett warday rum skall detta alltid användas.

HNS - Hide ‘n’ Seek (!days)
Denna lek går ut på att T ska gömma sig och CT ska leta upp och döda T medans T gömmer sig ska CT stanna i armory. CT som är utanför armory innan nedräkningen är klar får dödas av T utan motstånd. Som T får man aldrig göra ljud ifrån sig med flit för att få andra T kamrater avslöjade.

Cellday
Cellday går ut på att T måste vara kvar i cellerna. Går T utanför cellerna så får ct skjuta dem, CT får inte skjuta dem om de hinner tillbaks in i cellen eller in i en annan cell. Man är utanför om mer än halva kroppen är utanför Cellday måste avslutas innan 13.30 annars övergår rundan tills restricted freeday.


Generell regel under ALLA Simon Says
Under respektive Simon Says lek är det endast commander som ska döda om inget annat bestämts.

Simon Says
Denna lek går ut på att Commander är simon och att Ts bara ska göra kommandon som börjar med “Simon säger/says… “. Commander får inte be T att skriva något i chatten, t.ex “Simon säger/says skriv hej i chatten”.

När leken börjar och efter varje kommando måste alla T stå 50 procent frys. Commander måste säga att han är Simon i början av leken (“Simon säger/says att jag är simon”) .

Du måste som Simon räkna ner 3, 2, 1, 0. Om en T inte gör det Simon säger innan 0 räknas den som rebell. Om T gör ett kommando som inte börjades med “Simon säger/says … :” eller inte gör ett kommando som Simon har sagt inom den givna tiden räknas den som rebell.

Simon say får inte användas för att kontrollera Ts utan bara som lek. Du kan däremot som Simon be terroristerna springa till en plats för att sedan börja Simon Says där.

Evil Simon says
Denna lek går ut på att commander är evil simon och den T som gör evil-kommandot sist dör. När leken börjar och efter varje kommando måste alla T stå 50 procent frys. Commander får inte be T att skriva något i chatten, t.ex “Evil Simon Says skriv hej i chatten”.

Commander måste säga att han är Evil simon i början av leken. Commander måste även börja ALLA commands med “Evil simon säger/says…”. Den T som gör kommandet sist räknas som rebell. Alla T som gör kommandet fel räknas som rebell oavsett om det var sist eller inte.

Drunken Simon says
Denna lek går ut på att commander är drunken simon och den T som gör kommandet först får välja en eller två T som ska dö. När leken börjar och efter varje kommando måste alla T stå 50 procent frys. Commander måste säga att han är drunken simon i början av leken.

Commander måste börja ALLA commands med “Drunken simon säger/says ...” Om T gör fel räknas de inte som rebell.

Restricted freeday
Under restricted freeday får T göra vad dem vill som inte gör dem till rebell. CT bestämmer avstånd mellan T och CT (ungefär en cell-area med avstånd). T som inte följer det avstånd CT bestämmer räknas som rebeller. 8.00 räknas alla Ts som rebeller.

Panda freeday
Under panda freeday får T endast krypa (ctrl), hoppa över nödvändiga hinder och höger-kniva (kniva med högerklick). Om en T inte följer dessa regler räknas den som rebell. Om en T lyckas kniva en CT utan att bryta reglerna räknas den inte som rebell. Efter 8.00 räknas alla T som rebeller.

Leken får köras max 3 gånger per map.

Nödvändiga hinder innebär hinder som krävs att ta sig förbi för att nå CT.

Zombie freeday
Under zombie freeday får T endast gå (shift), hoppa över nödvändiga hinder och vänster-kniva (kniva med vänsterklick). Om en T inte följer dessa regler räknas den som rebell. Om en T lyckas kniva en CT utan att bryta reglerna räknas den inte som rebell. Efter 8.00 räknas alla T som rebeller.

Leken får köras max 3 gånger per map.

Nödvändiga hinder innebär hinder som krävs att ta sig förbi för att nå CT.

Gravity freeday (!days)
Gravity freeday har exakt samma regler som restricted freeday men där är lägre gravity.

Freeze tag (!days)
Freeze tag går ut på att CT ska frysa alla T medans T ska försöka se till att så få Ts som möjligt är frysta. Blir en T knivad av en CT så blir den fryst, om T knivar en annan fryst T så “tinar” denna och kan röra sig igen. T och CT måste aktivt försöka nå sitt mål. Ingen får vara i vent/secret.

Alla Ts ska befinna sig på angiven bestämd plats och får ej vistas utanför det området. Leken kan bara startas av Admins.

Gift day-mannen
Gift day-mannen går ut på att den T som gör kommandet först får en gift som den kan behålla eller ge bort. När leken börjar och efter varje kommando måste alla T stå 50 procent frys.

The odd one
OBS! Denna lek kan endast köras med tre levande och närvarande Ts.
Warden bestämmer först om det är med eller utan gift.

Med gift - Warden skriver en gift i adminchatt om admin är närvarande, annars i CT-chatten. T kollar sedan bort från varandra tills Warden säger “The odd one”. Ts kollar sedan på en annan valfri T, den med flest blickar får bestämma om den vill behålla eller ge bort giften till en annan T. Detta fortsätter tills någon väljer att ta giften eller om den gått runt mer än 5 gånger.

Utan gift - Alla T kollar bort från varandra tills Warden säger “The odd one”. Tn med flest blickar dör.


Med andra ord
Med andra ord går ut på att CT ska skriva ett ord i CT- eller adminchatten och sedan beskriva detta ord för T utan att nämna själva ordet. Terroristerna ska sedan hoppa om de kan svaret och ska meddela svaret i chatten. Svarar en T fel får denne ett varningsskott och övriga T får fortsätta gissa. Alla T får en gissning var. Svarar T rätt på ordet får denne välja 1 eller 2 Ts som ska dö.

Gåtleken
Leken går ut på att Warden ställer en gåta till alla levande T's som befinner sig på angiven samlingsplats. Gåtans svar ska skrivas i Admin-chatt om en admin är inne, annars ska svaret finnas i CT-chatt. Efter gåtan är ställd är det den T som hoppar först som får framföra ett svar. Svarar angiven T rätt får denne välja 1-2 Ts som ska dö, svarar man fel får man ett varningsskott och resterande T får chans att svara rätt på gåtan.

Vem vet mest
Vem vet mest går ut på att commander ställer frågor till Ts. Den T som svarar rätt först får välja en eller två T som ska dö. Svaret ska vara i textform.