Swedish Host
Stäng
Xtrify Swedishhost Admax Oddwolf Sticker App
JUST NU PÅ PUBLICLIR
48415 registrerade medlemmar.

Påminnelse om GDPR som träder i kraft idag

Publicerad 25 Maj 2018 av Broiler i kategorin Nyheter  • 
Vi vill bara påminna om GDPR som träder kraft idag (25:e maj 2018). Utifall du som medlem har funderingar så förklarar vi lite kort vad det är här nedan.

Följande information är hämtad från vismapcs.se
--------------------------
Vad betyder orden:
GDPR – Den nya Dataskyddsförordningen. Träder i kraft 25 maj 2018.
Datasubjekt – Den som registreras.
Behandling – Allt man gör med de personuppgifter man har. Också att lagra dem är en behandling. Har ni en personuppgift så behandlar ni den. Punkt.
Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer.
Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).
Personuppgiftsansvarig – ”PuA”. Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen.
Personuppgiftsbiträde – ”PuB”. Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. 
Personuppgiftsbiträdesavtal – Måste finnas mellan PuA och PuB. Avtalet reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.

Viktigt att veta
För att förstå hur lagen är uppbyggd kan man se det så här:

Det är förbjudet att behandla personuppgifter, men…
… det finns några undantag och det är reglerna kring dessa som beskrivs i GDPR.

De lagliga grunder som är mest aktuella för en förening är:
Samtycke – Man frågar och får lov. Gäller t ex viss marknadsföring.
Avtal – Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal.
Lag – Exempel: Om man har någon anställd så reglerar olika lagar detta, till exempel skattelagstiftningen.
När man samlar in personuppgifter så måste man först informera så att den som lämnar uppgifterna får en klar bild av vem man är, vad uppgifterna ska användas till med mera. Några exempel:

Till vad?
Exempel: Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet.

Hur länge?
Exempel: Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Delning?
Exempel: Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.
Rättigheter: Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
Vad som händer om man inte vill lämna uppgifter: T ex ”Du kan inte bli medlem då.”
---------------------------

Har du vidare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss på privacy@publiclir.se där vi kan svara på dina funderingar.