Swedish Host
Stäng
Qpad Swedishhost Admax Oddwolf G2A
JUST NU PÅ PUBLICLIR
41768 registrerade medlemmar.

Arma staff

Adminrollerna/Staffrollerna i Publiclir Arma 3 är uppdelade i två kategorier: Ledningen och Rättsväsendet. Ledningen är de som fattar beslut om ändringar på- och omkring servern, t.ex regler, prissättning, innehåll i butiker, ändringar i fraktioner osv.

Ledningen ansvarar därmed EJ för för de dagliga ärenden som uppstår kring servern (konflikter, ersättningar, ärenden mm.). Varje person i ledningen förväntas istället föra dialoger, göra analyser och svara på frågor om sina tilldelade områden. Påven ansvarar för vakanta poster i ledningen.

Rättsväsendet står för de så kallade “Adminärenden” som uppstår, dvs tolkning av regler, konflikter mellan spelare, ersättningar för förlorade pengar/föremål.

Rättsväsendet är sorterade i rangordning, där de lägre rangerna förväntas föra de mesta dialogerna med spelare medans de högre rangerna finns tillgängliga och hjälper till med beslut, ersättningar och löser konflikter som supports, trial moderatorerna eller andra ej lyckats lösa.


Ledningen innefattar:
· Huvudansvarig: Kannel
· Påven:Manson
· Fraktionsansvarig: Manson
· Personalansvarig:Alessio
· Butiks- och prisansvarig: Glux
· Forumsansvarig: Rvn
· Utvecklingsansvarig: Kannel
Rättsväsendet innefattar:
· Huvudadmin
· Admin
· Moderator
· Trial moderator
· Support


Huvudansvarig:
Huvudansvarig för servern, driften, utvecklingen, communityt osv. Rollen hålls av ägaren och grundaren. Huvudansvarig står för själva struktureringen av ledningen och rättsväsendet, för dialog med ledningen och huvudadmin och undersöker hur man kan förbättra servern/communityt/personalstrukturen i helhet.

Påven:
Som chef för alla sektionsansvariga bär Påven det yttersta ansvaret för ändringar i allting på och omkring servern som fraktioner, priser, butiker, personal, forumet osv. Påven är även ordförande vid staffmöten. Påven utser alla sektionsansvariga (Fraktionsansvarig, personalansvarig, utvecklingsansvarig osv), påven förväntas föra dialog med dessa och assistera dem i deras arbete. Påven har ensamrätt på ändringar i regelverket, övriga ledningen förväntas skriva regler och lämna in dem för godkännande av Påven.

Fraktionsansvarig:
Den fraktionsansvarige står för balansen mellan civila och fraktioner samt fraktioner sinsemellan. Fraktionsansvarige förväntas hålla koll på hur fraktionerna, reglerna för fraktionerna och hur de tillämpas i praktiken. Den fraktionsansvarige förväntas sedan skriva förslag på regeländringar och lämna in dessa för godkännande av påven. Den fraktionsansvarige är även chef för fraktionsledarna och ansvarar för att utse dessa. Som fraktionsansvarig förväntas man också föra diskussioner med spelare som har idéer om förbättringar för fraktioner, balansen mellan fraktioner och liknande.

Personalansvarig:
Den personalansvarige är chef för hela rättsväsendet och ansvarar för att övervaka rättsväsendet i deras arbete. Den personalansvarige ansvarar för supportansökningar, disciplinering och upp/nerrankning av medlemmar i rättsväsendet. Den personalansvarige förväntas föra dialoger med medlemmarna i rättsväsendet, undersöka hur de agerar i olika lägen och hur de fungerar som grupp. Den personalansvarige ska även följa upp anklagelser om admin abuse riktade mot supports, trial moderatorer och moderatorer. Däremot ska anklagelser om admin abuse riktade mot admins, huvudadmin eller ledningen hanteras av Påven.

Butiks- och prisansvarig:
Den butiks- och prisansvariga står för att undersöka och balansera serverns ekonomi. Butiks- och ekonomiansvarig förväntas samla statistik om ekonomin, analysera denna och balansera priserna i butikerna (fordon, vapen, kläder osv) därefter. Butiks- och prisansvarig står även för att analysera och justera försäljningspriserna på de resurser som spelare farmar för att hålla en jämn och rättvis balans även där.

Forumsansvarig:
Den forumsansvarige står för underhållet och strukturen på forumet, hör med spelare om de saknar någon kategori eller om något borde göras om osv. Forumsansvarig står även för att hålla ordning på forumet, flytta trådar som ligger fel eller ta bort olämpliga trådar/inlägg. Den forumsansvarige står även för att följa upp kritik som ges mot staff på forumet och skriva professionella svar.

Utvecklingsansvarig:
Utvecklningsansvarig ansvarar för utvecklingen (programmeringen) av servern och funktioner däromkring som i sin tur driver själva servern. Utvecklingsansvarig står även för underhållet av servern, underhållningsfunktioner, databasfunktioner mm som körs utanför servern.
Huvudadmin:

Huvudadmin är den högsta beslutsfattande instansen i rättsväsendet. Huvudadmin kan ses som högsta domstolen vars främsta uppgift är att tolka regelverket som är skapat av ledningen. Huvudadmin är sällan direkt inblandad i ärenden utan arbetar främst med att understödja admins i deras arbete.


En huvudadmin har tillgång till att:

  • - Hantera överklagningar av permanent adminfängelse/bannlysning


Admin:

Fullvärdig admin. Spelare som har nått denna nivå tar hand om stora/komplicerade ärenden som uppstår där det ej är självklart vad som gäller. Admins förväntas understödja supports, trial moderatorerna och moderatorer när de behöver hjälp med ärenden eller då de behöver godkännande för att dela ut stora ersättningar och liknande. Admins har tillgång till alla adminverktyg som att spawna items, fordon, ändra i hus, ressa fordon, se alla loggar osv.


En admin har tillgång till att:

- Redigera hus
- Ta ärenden där man själv är inblandad
- Hantera överklagningar


Moderator:

Den som presterat tillräckligt bra för att bli moderator förväntas liksom supports och trial moderatorer hålla koll på väntrummen och lösa dispyter/ärenden som uppstår på ett professionellt sätt. Moderatorer har även möjlighet att dela ut ersättning för förlorade pengar vid behov.


En moderator har tillgång till att:

- Ersätta pengar. (obegränsat)
- Bannlysa spelare
- Ersätta gear


Trial moderator:

Trial moderator är det första steget där man har förtroende att ersätta förlorade pengar, med en maxgräns på en miljon, liksom supports förväntas trial moderatorer hålla koll på väntrummen och hantera ärenden/problem som uppstår professionellt samt medla mellan de inblandade parterna.

En Trial moderator har tillgång till att:

- Ersätta pengar upp till en miljon
- Återuppliva fordon
- Hantera adminfängelse (Obegränsat)


Support:

Support är det första steget där man har förtroende att fatta beslut i ärenden, liksom trial supports förväntas supports hålla koll på väntrummen och hantera ärenden/problem som uppstår professionellt samt medla mellan de inblandade parterna.


En Support har tillgång till att:

  • - Hantera adminfängelse (högst 15 minuter, mer vid godkännande från högre)


Trial support:

Som trial support tar man första steget in i staff och rättsväsendet. En trial supports främsta uppgift är att hjälpa folk som sitter i väntrummen på Teamspeak, där förväntas man kunna bistå med god service och hantera ärenden som uppstår professionellt med god ton. Supporten får inte ta beslut angående refunds eller liknande, utan väntas istället ge sin åsikt till en annan medlem i staff som sedan fattar beslut då detta behövs. Även då ärenden förs vidare till Moderator/Admin förväntas supporten sitta med genom hela ärendet, här får man chansen att visa framfötterna medans man samlar erfarenhet av ärenden.


Arma ledning:
Alessio M17
Alessio M17

Arma Personalansvarig & Admin
Glux M20
Glux M20

Arma Support & Butiks- och prisansvarig
Henke019 M25
Henke019 M25

Arma Personalansvarig & Admin
Kannel M22
Kannel M22

Arma Huvudansvarig & Utvecklingsansvarig
Mypav M29
Mypav M29

Påven & Huvudadmin
Rvn M31
Rvn M31

Forumansvarig

 

Arma rättsväsendet:
Alessio M17
Alessio M17

Arma Personalansvarig & Admin
Flue M30
Flue M30

Arma Support
Glux M20
Glux M20

Arma Support & Butiks- och prisansvarig
Jocke695 M24
Jocke695 M24

Arma Support
Linuslofgren M18
Linuslofgren M18

Arma Moderator
Marko M20
Marko M20

Arma support
Nyman M23
Nyman M23

Arma admin
Sgtsnorkel M21
Sgtsnorkel M21

Arma Support
Therehd M19
Therehd M19

Arma Moderator
Toddykung M26
Toddykung M26

Arma moderator