Swedish Host
Stäng
Qpad Swedishhost Admax Oddwolf G2A
JUST NU PÅ PUBLICLIR
45447 registrerade medlemmar.

Regler för Arma3 Altis Life

1. Eldstrider
2. Fusk
3. Skyddszoner (Safe zones)
4. New Life Rule (NLR)
5. Banken
6. Helikopter och flygplan
7. Fordon
8. Gäng/civilt
9. Rån
10. Kidnappning/Förhandlingsscenarier
11. Mobiltelefon
12. Allmänna frågor kanalen
13. Allmänt beteende
14. Combat logging (Stänga av spel efter en påbörjad fajt.)
15. Hus och garage
16. Gängägda byar
17. Ön med legosoldater
18. Neochori
19. Rebellernas vapenförråd
20. Regler för och gentemot sjukvårdare
21. Regler för och gentemot poliser
22. Regler för och gentemot rebeller1. Eldstrider

Random Death Matching (förkortat RDM) avser när en spelare dödar en annan spelare på ett sätt som strider mot regelverket.

§1.1 Att döda en spelare utan ett ställt ultimatum (t.ex “Stanna bilen annars skjuter jag”) eller den exakta frasen “Upp med händerna” räknas som RDM. Spelaren som blir ställd inför ett ultimatum måste också ges skälig tid att göra det den blir ombedd.

§1.2 Om eldgivning inte har skett inom 10 minuter så räknas striden som över och all eldgivning efter det utan att på nytt ha ställt något ultimatum kommer klassas som RDM eller försök till RDM. För att skotten ska förlänga striden så måste de refresha “Senaste skottet”-timern, vilket görs om de är riktade mot motparten. Vid bankrån gäller denna regel i 30 minuter istället för 10 minuter.

§1.3 Om en spelare befinner sig minst 5 km från närmaste stridande part i en aktiv strid räknas inte denna spelaren som delaktig i striden. Om den sista överlevande spelaren i en aktiv strid tar sig 5 km från striden ska ett SMS skickas till motparten med spelarens position och anledning till att striden är över, t.ex. “Jag är 5 km bort, striden är över”. Denna regel gäller ej vid bankrån.
§1.4 Eldstrider är alltid en uppgörelse mellan två parter, inga andra gäng/parter får ansluta sig till striden eller påverka striden på något sätt (t.ex. Att ge information om stridande parternas positioner eller att medvetet distrahera en stridande part). Undantag gäller för polisen och rebellerna, se regelavsnitten för respektive fraktion.
§1.5 Om en spelare blir handfängslad (restrain) innebär det inte att en strid är påbörjad och eldgivning får därmed inte ske utan ett ultimatum ställs.
§1.6 Djurdräkter får ej användas i pågående eldstrid eller vid planering/förberedelse inför en eldstrid. Om du eller ditt gäng ändå hamnar i en eldstrid så måste du ta av dig dräkten direkt.
§1.7 Om du dödas i korselden av en eldstrid av olyckshändelse, gäller inte RDM, ditt gäng får heller inte rätt att medverka i striden.
§1.8 Om du blir beskjuten i korseld i en eldstrid av olyckshändelse har du inte rätt att besvara elden.
§1.9 Du får ej beskjuta en ej delaktig part i en pågående eldstrid med korseld medvetet utan att först ha ställt ett ultimatum.
§1.10 Om du skjuter en eller flera spelare i ett gäng som inlett en eldstrid mot någon i ditt gäng, gäller inte RDM.
§1.11 Om polisen skjuter dig eller någon i ditt gäng med en tazer/restrain är detta INTE en engage. Först när personen som blev tazad/restrainad sätts i ett fordon, förflyttad med avsikt till en polisstation eller blir av med sin kommunikation har resterande i gänget rätt att öppna eld. Polismannen skall meddela när frihetsberövningen övergår till arrestering.
§1.12 Sjukhus får ej användas i pågående eldstrid eller vid planering/förberedelse inför en eldstrid. Om du eller ditt gäng ändå hamnar i en eldstrid så måste ni ta er därifrån direkt.
§1.13 Rödmarkerade områden ger vem som helst rätt att skjuta in till och ut från området på vem som helst som befinner sig inom synhåll, undantag gäller för sjukvårdare.

§1.14 Om en spelare från en tredje part försöker plocka upp utrustning från en död spelare har den döda spelarens gängmedlemmar samt parten som dödade spelaren rätt att skjuta mot personen som plockar upp utrustning. Den parten som försöker plocka upp utrustning har dock inte rätt att öppna eld även om deras gängmedlem som plockar upp utrustning blir ihjälskjuten. De stridande parterna har inte rätt att öppna eld mot spelare i tredje parten som inte plockar upp utrustning.
§1.15 Om en spelare loggar ut från servern i en pågående strid och spelarens gäng/fraktion hade uppnått max antal spelare inne samtidigt under striden får inte en ny spelare logga in för att ersätta spelaren i striden.
§1.16 Du får ej ställa ett ultimatum eller hot som kan påbörja en eldstrid när du befinner dig i ett fordon, du måste ha ett draget vapen för att ställa ett ultimatum eller hot som kan leda till eldstrid (Undantag gäller för avvisning, se avsnitt 11: Mobiltelefon).
§1.17 Att döda en spelare som är avsvimmad såvida spelaren inte har blivit nedslagen eller blivit överkörd av lagkamrat/ramlat ut ur fordon klassas som RDM.
§1.18 Knock funktionen får endast användas i ett roleplay syfte, dv.s. man får ej använda funktionen i pågående rån/eldstrid eller vid förberedelse inför ett rån/eldstrid (enligt regel §1.1).


2. Fusk


Alla nedanstående regler är banbara och kommer leda till omedelbar ban:


§2.1 Fusk, utnyttjande av buggar, auto clickers och hacking är strängt förbjudet. Även de som inte anses skadliga, liksom grafiska förbättringsverktyg.

§2.2 Att stänga av spelet under en eldstrid, polisingripande, eller när polisen jagar dig är förbjudet.

Logga ut efter du dött (under återupplivningstiden) är också förbjudet.

§2.3 Logga ut och logga in för att hamna på ett annat ställe under pågående eldstrid är förbjudet.

§2.4 Om du upptäcker en fuskare eller en allvarlig bug så är du skyldig att meddela en admin. Om du exempelvis får en stor summa pengar av någon så är det förmodligen av en fuskare och därav bör du meddela en admin. Annars riskerar även du att bli bannad.

§2.5 Utnyttja grafikbuggar för att tex. se igenom dörrar eller genom någon form av föremål räknas som fusk.

§2.6 Vi har pengar loggar som registrerar alla transaktioner. Dessa kontrolleras med jämna mellanrum och ser vi pengafusk eller liknande kommer det resultera i ban.

§2.7 Att på något sätt utnyttja buggar för att duplicera vapen, pengar eller kläder anses vara fusk.

§2.8 Det är absolut förbjudet att använda buggen att skjuta under animationen när du blir påsatt handfängsel eller utdragen ur en bil.

§2.9 Att hoppa genom ett fönster är ej tillåtet om inte fönstret är helt öppet utan luckor och reglar samt att fönsterrutan är borta/sönder.

3. Skyddszoner (Safe zones)

ALLA Skyddszoner är markerade med en grön cirkel på kartan! Även Neochori är delvis en Skyddszon, mer om detta kan du läsa under regel avsnittet för Neochori.

§3.1 Du får inte på något sätt skada/döda eller hota/råna en annan spelare i detta område. Undantag gäller om det redan var en aktiv strid innan ni begav er in i området, då gäller inte skyddszon med undantag för Kavala.
§3.2 Sprängningar är ej tillåtet (tex. genom att skjuta på en bil tills den sprängs).
§3.3 Polisens områden (blå cirklar på kartan) är ingen skyddszon. Polisen har rätt att skjuta personer som är inom eller åker igenom dessa områden under förutsättning att spelaren inte meddelar polisen och få det godkänt innan området beträds.
§3.4 Att stjäla bilar och göra inbrott i hus är tillåtet i alla skyddszoner förutom 
Kavala.
§3.5 Du får inte fly in i 
Kavala under pågående strid. Det är en skyddszon och bara en skyddszon.
§3.6 Du får inte plocka upp utrustning eller vapen från döda kroppar i 
Kavala skyddszon.


4. New Life Rule (nedan kallat NLR)

NLR gäller för poliser och civila, men ej sjukvårdare.
Saker på denna lista kan resultera i  ban alternativt admin fängelse! Baserat på admins bedömning.
Efter döden är de minnen som ledde fram till din död glömda och du har inget minne av vem som dödade dig eller vad som orsakade din död. Detta innebär att du inte kan hämnas din död, men långvariga fiender kan fortfarande bli ihågkomna. Gäller alla spelare. Du får inte gå tillbaka till denna plats på 15 minuter och inte tillbaka till samma strid.

§4.1 One Life Rule gäller på servern. Detta innebär att du inte får återvända till eller påverka en strid som du redan dött i. Om en spelare tappar sin anslutning till servern och ansluter igen räknas den spelaren som död i pågående strid. One life rule gäller även på legosoldaterna. Regeln gäller ej för gängtillhållet, dit får man alltid återvända efter att NLR gått ut. Undantag gäller även vid banken, se regel. §5.14.
§4.2 Zonen för NLR är 1,5 km i radie runt din dödsplats, det är inte tillåtet att återvända till denna zon innan 15 minuter har gått sedan du dog.
§4.3 Om du dör under ett rollspel glöms dina tidigare brott, men du kan inte heller söka hämnd.
§4.4 Om du naturligt loggar ut och kommer in igen, gäller inte NLR.
§4.5 Om du med avsikt tar livet av dig för att undvika ett rollspel, gäller inte NLR.
§4.6 Om du blir återupplivad av en sjukvårdare, gäller inte NLR.


5. Banken

§5.1 Det måste vara minst 7 poliser eller 5 insatspoliser inne på servern för att råna banken.
§5.2 På bankområdet vid pågående rån får både polisen och den rånarna inleda en eldstrid utan att ställa ett ultimatum under förutsättning att den man skjuter mot befinner sig inne på bankområdet.
§5.3 Det är förbjudet att inleda ett bankrån om det är mindre än 45 minuter kvar till servern startar om.
§5.4 Om rånarna vill ha förhandla vid bankrånet, måste detta meddelas innan man börjar bryta dörrarna och innan någon av parterna har inlett eldstrid. Man får heller inte börja bryta dörrarna förrän efter avslutad förhandling och när förhandlande parter satts i säkerhet.
§5.5 Varken polisen eller rånarna får under några omständigheter inleda en eldstrid vid en förhandling. Man får neka vid en förhandling men då får inte eldstrid inledas förrän båda förhandlande parterna har satts i säkerhet först.
§5.6 Om rånarna har en annan spelare som gisslan måste de meddela polisen detta och kunna uppvisa gisslan inom synhåll för polisen inom 1 minut. Polisen får då inte neka en förhandling.
§5.7 Förhandling måste ske ansikte mot ansikte. Det är inte tillåtet att försöka förhandla via SMS.
§5.8 Om polisen har säkrat området och är ensamma där har rånarna 5 minuter på sig att ta sig till bankområdet för att fortsätta rånet (detta är för att förhindra att någon krypskytt ligger och skjuter i all oändlighet).
§5.9 Under ett bankrån gäller “Two Life Rule” (ett liv i banken och ett liv under flykten från banken). Under det andra livet, får inte spelaren befinna sig inom 1500 meter från banken under förutsättning att spelaren förbrukat sitt första liv, detta gäller både för polisen och rånarna.
§5.10 Du får max använda dig av en tempest lastbil under hela bankrånet inkl. under flykten.
§5.11 Polisen och rånarna har rätt blockera 2 av de 3 ingångarna med Tempest eller Hemtt lastbilar. Den ingång som inte blockeras med lastbil går blockera med spikmatta, vanlig bil eller liknande.
§5.12 Om rånarna och/eller polisen under flykt från banken tar sig in i rebell området utan tillåtelse har rebellerna full rätt att inleda eldstrid som en tredje part utan att det anses vara RDM.
§5.13 Bankrån är en uppgörelse mellan polisen och rånarna. Inga övriga parter får inleda en eldstrid eller ställa ett ultimatum till polisen eller rånarna innan bankrånet är avslutat. Undantag gäller för de spelare från polisen eller rånarna som inte deltar i rånet på något sätt eller är på väg till banken/flykten.
§5.14 Det inte är tillåtet att använda Banken som ett lockbete - t.ex. att sitta och campa på banken utan att inleda ett rån och invänta att någon kommer.
§5.15 Polisen har rätt att beslagta ett fordon i samband med ett bankrån.


6. Helikopter & Flygplan

Dessa regler kommer att bedömas från fall till fall och kan ge olika typer av bestraffning

§6.1 Det är förbjudet att flyga en helikopter eller ett flygplan in i hus, fordon eller andra flygande föremål medvetet.
§6.2 Att stå nära ett flygplan eller en helikopter för att försöka hinna hoppa in och stjäla fordonet när någon ska hoppa ut är förbjudet. Man måste ge personen en rimlig chans att hinna låsa, glömmer de att låsa är det dock fritt fram att stjäla fordonet.
§6.3 Det är strängt förbjudet att flyga över 
Kavala. Undantag gäller för sjukvårdare som ska landa vid vårdcentralen samt polisen för att landa vid polisstationen. För att få landa vid garagen som civil måste man först ha kontaktat polisen och fått tillstånd.
§6.4 Starta ett flygplan måste göras i pilarnas riktning. Se kartan för att veta start och landnings positioner.
§6.5 Flygplan på flygplatsens start- och landningsbana måste flytta sig om dom ser ett inkommande plan. Se dig alltid för innan du lyfter så det inte är ett inkommande plan påväg.
§6.6 Du får inte blockera någon av start- eller landningsbanorna på flygplatsen.


7. Fordon

Dessa regler kommer att bedömas från fall till fall och kan ge olika typer av bestraffning

§7.1 Det är förbjudet att ramma andra bilar, byggnader eller spelare. Det är dock tillåtet att ramma andra fordon under en pågående eldstrid. Dock inte tillåtet att ramma ett fordon för att döda.
§7.2 Ramning innebär inte att en eldstrid inleds. När polisen har slagit på sirenerna i en biljakt får både polisen och den jagade parten ramma varandra.
§7.3 Ett stulet fordon får inte medvetet förstöras, men kan säljas.
§7.4 Att stå nära en bil eller ett annat fordon för att försöka hinna hoppa in och stjäla det när någon ska hoppa ut är förbjudet. Man måste ge personen en rimlig chans att hinna låsa.
§7.5 Det är inte tillåtet att sälja eller stjäla ett fordon hos bilskroten under en aktiv strid med ägaren till fordonet eller ägarens gäng/fraktion.
§7.6 Du får inte stjäla sjukvårdsfordon.
§7.7 Polisen har rätt att skrota rebell fordon under förutsättning att deras emblem är lackerat på fordonet.
§7.8 Polisen har rätt att skrota polisbilar som inte ägs av staten.
§7.9 Om två parter av olyckshändelse kolliderar och den ena eller bägge parternas fordon går sönder så är det förbjudet för vardera part att inleda en eldstrid, rån eller liknande.
§7.10 Om du ser att någon försöker stjäla/beslagta ditt fordon har du rätt att försvara det. Men om ditt fordon har blivit stulet och du senare ser någon med det måste du ställa ett ultimatum till spelaren innan en eldstrid får inledas.
§7.11 En spelare får inte under några omständigheter använda sin nyckel för att spåra sitt fordon.
§7.12 För att få skjuta på en annan spelares fordon så måste du vara i en eldstrid med spelaren eller ha lyckats lockpicka fordonet.

8. Gäng/civilt

§8.1 Du ska spela med sunt förnuft, värna om ditt eget och andras liv samt utföra ett bra rollspel på servern.
§8.2 Ett gäng måste dela samma tagg, till exempel: [ABC] -Namn. Taggen måste omges av antingen parenteserna [] eller () och stå före namnet. Det räcker alltså inte att enbart vara inbjuden i gänget i spelet.
§8.3 För att spelare ska få samarbeta i eldstrider, rån och liknande så krävs det att alla delar samma tag på spelservern i spelarnamnet. Man får dock försvara sig, men det gäller ENDAST om ni alla har blivit hotade, t.ex om ni sitter i samma fordon eller står precis bredvid varandra när ni blir rånade eller ställda inför ett ultimatum.
§8.4 Ett gäng kommer att bedömas för sina handlingar som en grupp, om gängledaren startar ett krig gäller det alla i gänget.
§8.5 Om du vill starta ett krig måste du kontakta det andra gängets gängledare och göra upp detta. Det ska sedan ansökas om krig på forumet - http://www.publiclir.se/armaboard. Innan kriget börjar måste en admin ha godkänt kriget i forumet. Därefter gäller fri eldgivning på medlemmarna i gänget du är i krig med under förutsättning att reglerna i krigsförklaringen följs samt att serverreglerna.
§8.7 När ett gängtillhåll har tagits över skapas en röd zon på 150 meters radie på kartan, fri eldgivning gäller både ut från och in till denna zonen. Zonen försvinner vid server omstart och fri eldgivning gäller enbart när den röda cirkeln finns utmärkt kartan.
§8.8 Man får max vara 7 spelare med samma gängtagg anslutna till servern samtidigt. En spelare som enbart är ansluten till lobby räknas fortfarande in i detta maxantal.
§8.9 Gängledaren har ett stort ansvar för sitt gäng, upprepade regelbrott från medlemmar i ett och samma gäng kan leda till att gängledaren straffas.
§8.10 Du får inte under några omständigheter hålla ett område med spawnpunkt utan att ha skicka ett sms till ägaren av området. Se mer om detta under avsnittet “Mobiltelefon”.
§8.11 Att logga ut eller gå ut i lobby efter att ha tagit över ett område är inte tillåtet. För att få lämna servern eller gå ut i lobby efter att du tagit över ett område måste du vänta 10 minuter (under förutsättning att eldgivning inte inletts) eller åka 5 km från platsen.


9. Rån

§9.1 Att råna spelare via SMS betraktas som RDM, se gällande undantag avsnittet “Mobiltelefon”.
§9.2 När du är på väg att råna någon, måste du ställa ett ultimatum till offret, uppfylls inte ultimatumet får dödliga åtgärder tillämpas, t.ex. “Upp med händerna annars öppnar vi eld”.
§9.3 För att ta en spelares kommunikation måste man  scrolla på spelaren och välja "Ta kommunikation", Detta kan bl.a göras när personen har händerna på huvudet. Det räcker ej att endast säga att kommunikationen är tagen. Spelaren som blivit av med kommunikation får ej kommunicera (t.ex via teamspeak/steam) med sina lagkamrater innan denne har byggt en ny radio. I fängelset får spelare dock kommunicera med sina lagkamrater under förutsättning att de inte håller på att frita spelaren.
§9.4 Om du planerar att råna ett förbipasserande fordon måste detta göras med en vägspärr/spikmatta eller genom att skrika efter fordonet. En eldstrid får enbart inledas efter ett ställt ultimatum som motparten inte lyder. Tänk på att fordonet måste ges skälig tid att stanna. Om fordonet framförs i en väldigt hög hastighet så är det inte säkert att spelaren som framför fordonet hör när en annan spelare skriker, ansvaret för att spelaren i fordonet hör ultimatumet ligger alltid på den som skriker.
§9.5 Du måste prata i Direct Communication när du ställer ett ultimatum. SMS-funktionen får ej användas för att inleda en eldstrid, utföra hot eller liknande, se gällande undantag under avsnittet “Mobiltelefon”.
§9.6 En spelare får inte tvinga en annan spelare att ta ut pengar från en bankomat eller att köpa något från en butik för att överlämna till en annan spelare.
§9.7 Föraren av glassbilen och dennes gäng får ej använda glassbilen till sin egen fördel för att råna andra spelare. Detta gäng får ej underlätta rån för andra spelare i närheten av glassbilen.


10. Kidnappning / Förhandlingscenarier

§10.1 Om du blir tagen som gisslan ska du inte fly om du inte har någon chans till att lyckas göra det med livet i behåll. Du bör ha en god chans till att fly annars kan det klassas som dåligt rollspel och därmed straffas.
§10.2 Vid en förhandling bör det ställas rimliga krav. Tänk på att personen du kräver pengar ifrån betalar från egen ficka (även polisen).
§10.3 Inga frivilliga gisslantagningar är tillåtna (t.ex. be en vän vara gisslan för att få pengar från polisen eller liknande).
§10.4 Vid en kidnappning måste du lyssna på din kidnappare så länge du är under hot och det är fara för ditt liv.
§10.5 Om kidnapparna vill förhandla om gisslan måste polisen gå med på att förhandla under förutsättning att kidnapparna kan visa upp gisslan inom 1 minut för polisen.
§10.6 Under en förhandling, får inga vapen användas för än förhandlingen är över och båda parter är satta i säkerhet (minst 1 km åt varsitt håll från förhandlingsplatsen), hölstra eller lägg bort alla vapen innan förhandlingen inleds.
§10.7 Förhandlingarna måste ske ansikte mot ansikte. Det är alltså inte tillåtet att försöka förhandla via SMS.
§10.8 Ingen kidnappning är tillåten om det är mindre än 45 minuter kvar till servern startar om.


11. Mobiltelefon

§11.1 SMS-funktionen får ej användas för att starta en eldstrid, utföra hot eller liknande. Den får dock användas för att avvisa helikoptrar och flygplan. Vid avvisande av helikopter/flygplan så måste den avvisande parten vara på marken och ge flygfarkosten minst 15 sekunder att börja röra sig därifrån innan eldgivning får påbörjas. Eldgivning får enbart påbörjas om ett ultimatum finns med i det avvisande sms:et, t.ex. “Åk här ifrån annars skjuter vi”.
11.2 Du har rätt att starta en eldstrid med SMS-funktionen om du tagit över ett område (Område avses med en gängby, polisstation, rebell checkpoint, banken eller liknande). Eldgivning får enbart påbörjas om ett ultimatum finns med i sms:et till områdets ägare, t.ex. “Vi har tagit över 
Kavala polisstation, ser vi några poliser i närheten öppnar vi eld”.


12. Allmänna frågor kanalen

Denna kanal är till för allmänt prat och frågor, framför allt för nya spelare. I kanalen skall god ton hållas, om du vill klaga på en annan spelare ska detta göras med SMS-funktionen. Kränkande kommentarer straffas hårt, upprepade kränkningar av kanalens regler leder till permanent avstängning från den.

§12.1 Inget rollspel i denna kanal är tillåtet (t. ex. “Dom rånar vid diamanthandlaren” etc.).
§12.2 Inga onödiga meddelanden i Allmänna frågor. (Tex. “Öh, du dödade mig, du kommer bli bannad.”) Sådana situationer skall tas i Teamspeak med den berörda parten. Fungerar ej det ska det tas vidare till rättsväsendet genom att vänta i ett väntrum i teamspeak.
§12.3 Du får absolut inte bruka röst kommunikation i allmänna frågor eller lobbychatten under några omständigheter.
§12.4 Inga kränkande eller rasistiska uttalanden i allmänna frågor är tillåtna.


13. Allmänt beteende

§13.1 Rasism, kränkningar och personliga påhopp eller liknande är inte tillåtet och kan leda till ban. Det kan dock i viss utsträckning vara tillåtet i rollspelets syfte.


14. Combat Logging:

Du får inte lämna servern, gå ut i lobbyn eller gå med i ett event (poliser och rebeller får dock alltid gå med i Neochori-striden) under tiden:

§14.1 Du är mitt i en strid
§14.2 Blivit gripen av polis
§14.3 Tillfångatagen som gisslan
§14.4 Blir rånad
§14.5 Under tiden någon bryter sig in i ditt hus
§14.6 Under återupplivningstiden (innan du klickat Respawn, eller när du blir återupplivad av en sjukvårdare).


15. Hus och garage

§15.1 Det är inte tillåtet att använda sig av några spelbuggar för att ta sig in i hus. Det är heller inte tillåtet att med spelbuggar blockera ditt hus. Du kan läsa mer om detta i kapitel 1.
§15.2 Det är strängt förbjudet att låsa in en gisslan eller en annan person i sitt hus.
§15.3 Om du bryter dig in i någons hus har personen och hans gäng rätt att skjuta dig och ditt gäng/fraktion utan varning. Innan eldgivning påbörjas måste den försvarande parten vara säker på vem eller vilka det är som är ansvarig för inbrottet. Parten som utför inbrottet måste ställa ett ultimatum för att få inleda en eldstrid.
§15.4 Du får ej äga hus i en gängägd by/rebellområdet om du själv ej är medlem i gänget/fraktionen. Du måste alltså sälja huset i en gängägd by/rebellområdet om du lämnar gänget/fraktionen eller blir utsparkad. Spelare som är whitelistade som rebell får ej äga hus i gängägda byar.


16. Gängägda byar

En by som ägs av ett gäng är markerad med röd text med gängets namn. Byn är köpt genom en aktion som görs oregelbundet. (För att få reda på när nästa budgivning är håller du koll på forumet).

§16.1 Gängbyarna är inte en skyddszon för någon. Går någon innanför murarna till en gängby utan tillåtelse har gängets medlemmar rätt att skjuta utan varning.
§16.2 En by kan ha en eller flera ägare, samtliga ska skrivas ner i ägarbevis-dokumentet som finns länkat i Civila mötesrummet på Teamspeak. För att en by ska föras över till ett annat gäng (eller säljas) så måste en grupp som tillsammans äger minst 51% av byn gå ihop och vara eniga om beslutet. Vid försäljning ska summan fördelas mellan ägarna efter hur stor procentandel av byn de äger, om du t.ex äger 30% så får du 30% av försäljningspriset.
§16.3 Om någon kommer till gängbyns grindar i fred och bara vill prata så får inte gänget börja skjuta. Om besökarna inte lyssnar på deras begäran att lämna området är det dock fritt fram.
§16.4 Du får inte använda snabbknapparna för att öppna grinden under en strid. Om du ska öppna en grind under strid är det bara att gå ur bilen och öppna som vanligt.
§16.5 Det ägande gänget får inte spawna i byn om den är under attack.
§16.6  En gängby kan bli övertagen då en part intagit byn samt skickat ett sms kring situationen till den ägande parten (Tex. “Hej, vi har tagit över eran by, ser vi någon av er så öppnar vi eld.”). Se mer under avsnittet “Mobiltelefon”.


17. Ön med legosoldater

§17.1 Fri eldgivning utan ställt ultimatum gäller på ön med legosoldater, alla får skjuta alla oavsett om det är fraktion eller civilt gäng.
§17.2 Det är tillåtet att skjuta ut från och in i den röda zonen.
§17.3 Det är tillåtet för civila gäng att samarbeta för att övervinna legosoldaterna, dock får ej fraktioner samarbeta med gäng eller andra fraktioner. Tänk noga igenom vem du samarbetar med, när ni väl har lyckats med att ta ön har ju alla rätten av göra sig av med dig.


18 Neochori

§18.1 Neochori-zonen (som är gul eller grön) är en skyddszon. Undantag för denna skyddszon gäller i dessa 2 fall:
[*] Poliser beträder 
Neochori-zonen då den är kontrollerad av rebellerna.
[*] Rebeller beträder 
Neochori-zonen då den är kontrollerad av poliserna (staten).
Undantaget innebär att alla spelare har rätt att skjuta den inkräktande polisen/rebellen utan att ställa ett ultimatum först. Den inkräktande polisen/rebellen får dock endast skjuta de gäng/fraktioner som öppnat eld. Även under denna attack så är det en skyddszon civila emellan, civila får alltså EJ attackera andra civila.


19. Rebellernas vapenförråd

§19.1 När du startat ett rån (placerat bomben vid dörren), gäller fri eldgivning utan ett ställt ultimatum mellan rebeller och det inkräktande gänget.
§19.2 Alla spelare i det rånande gänget måste befinna sig inom 400 meter från vapenförrådet när rånet inleds. Efter bomben är placerad är det tillåtet att röra sig mer än 400 meter bort.
§19.3 Det måste vara minst 5 rebeller aktiva på servern för att du ska kunna inleda ett rån av vapenförrådet, rebeller bär taggen [T.R.F].
§19.4 Det är förbjudet att inleda ett rån av rebellernas vapenförråd om det är mindre än 45 minuter kvar till servern startar om.


20. Regler för och gentemot sjukvårdare

§20.1 Spelare får inte råna, skjuta eller ställa ultimatum till sjukvårdspersonal, under några omständigheter.
§20.2 Spelare får inte stjäla ambulansfordon.
§20.3 Sjukvårdare får aldrig återuppliva någon under en pågående eldstrid. Om en sjukvårdare närmar sig en stor eldstrid ska den, leta efter människor som fortfarande kan slåss innan den återupplivar någon.
§20.4 Efter en eldstrid är det upp till den vinnande parten att avgöra vem eller vilka spelare som ska återupplivas och vilka som ska lämnas att dö.
§20.5 Sjukvårdare får ej favorisera spelare eller prioritera spelare över andra pga att den känner spelaren eller liknande.
§20.6 Sjukvårdare får inte sälja eller ge bort sin utrustning till andra spelare med undantag för läkemedel.
§20.7 Sjukvårdare omfattas inte av NLR.
§20.8 Sjukvårdare får hjälpa fångar i fängelset men får ej hjälpa till att frita dem.
§20.9 Sjukvårdare får endast bogsera bort fordon som är övergivna/trasiga. De får aldrig bogsera bort fordon i 
Kavala eller andra tätbefolkade områden.
§20.10 Sjukvårdare får inte under några omständigheter hjälpa folk inom en röd zon på kartan.
§20.11 Sjukvårdare får inte konfiskera en död persons saker om inte det är en kropp som buggat fast. §20.12 Sjukvårdare får inte stjäla saker från döda personer.
§20.13 Du får enbart neka en sjukvårdare att återuppliva en spelare om du eller ditt gäng har dödat spelaren.


21. Regler för och gentemot poliser

Dessa regler kommer att bedömas från fall till fall och kan ge olika typer av bestraffning.

§21.1 Om polisen bevittnar ett mord har polisen rätt att ingripa med skarp eld utan förvarning.
§21.2 Om du trakasserar polisen under en längre tidsperiod kan detta räknas som trolling.
§21.3 Poliserna har rätt att skjuta utan förvarning om dom ser någon civil i deras unika kläder eller fordon. Detta gäller även om personen tar av sig kläderna eller hoppar ut ur fordonet.
§21.4 Varken polisens sirener eller blåljus ger en rätten att öppna eld. Detta innebär att du måste ställa ett ultimatum innan du får skjuta.
§21.5 Fraktionsbaiting är förbjudet på vår server. Om någon moderator eller admin upplever att detta görs ändå kommer berörd part få en baitingvarning. Om det trots varning fortsätter kommer annan typ av straff tillämpas.
(Om ett gäng har baitingförbud och en spelare från detta gäng byter gäng under tiden för förbudet gäller baitingförbudet även det nya gänget. Detsamma gäller om gänget byter tagg bara för att bli av med förbudet.)
§21.6 Polisen får inte spawna i en polisstation som är under attack.
§21.7 Polisen får använda 1 Hunter under förutsättning att det är minst 4st gäng/fraktionsmedlemmar inne på servern. Polisen får ta ut en andra Hunter om någon rånar banken eller tar över något av polisens områden. Om en hunter blir stulen så måste den tas tillbaka. Det får alltså max finnas 1 hunter på kartan samtidigt förutom vid fed eller om polisens områden är attackerade, då får det finnas 2. Om en hunter blir chopshoppad/sprängd så får polisen ta ut en ny.
§21.8 En polis får endast använda den orangea funktionen för att hoppa in i bilar om det är någon av polisernas fordon.
§21.9 Polisen har rätt att beslagta fordon med rebellogga samt civila hunters. Trolling med gokarts är också ett befogat tillfälle.
§21.10 Du får aldrig impounda eller beslagta bilar under pågående eldstrid. Det enda undantaget är om ett bankrån bryter ut. Då har polisen rätt att impounda sina bilar för att snabbt ta sig till bankområdet.
§21.11 Poliser får inte konfiskera någon persons tillhörigheter under en pågående eldstrid. Det är dock helt tillåtet att plocka upp saker från den döda personen.
§21.12 Det är förbjudet att gå ifrån datorn när man sitter i en checkpoint eller fängelset, du måste vara anträffbar på Teamspeak och in-game.


22. Regler för och gentemot rebeller

§22.1 Om polisen åker innanför rebellernas murar/bom har rebeller och civila full rätt att skjuta dem utan varning.
§22.2 Rebellerna har rätt att skjuta utan förvarning om dom ser någon civil i deras unika kläder eller fordon. 
Detta gäller även om personen tar av sig kläderna eller hoppar ut ur fordonet.
§22.3 Rebellerna har rätt att skjuta alla som kommer innanför deras bommar utan tillstånd. (Dock ej sjukvårdare)
§22.4 Civila ska kontakta rebellerna innan dom åker in på området. (Annars riskerar du att bli dödad)
§22.5 Det får max vara 14st rebeller inne samtidigt på servern.
§22.6 Rebellerna får använda ifrit hur mycket dom vill innanför rebellernas murar.
§22.8 Rebellerna har rätt att gå in som tredje part i en strid om någon av deras betalande kunder blir utsatta för rån eller annan typ av hot under sin pågående drogrunda. Detta är under förutsättning att rebellerna ställer ett ultimatum innan de öppnar eld.
§22.9 Rebelluniformer är inte olagliga om de bärs av rebeller. Om en civil bär en rebelluniform är det olagligt och polisen kan arrestera dig.
§22.10 Rebellerna får inte spawna i ett rebellområde som är under attack.
§22.11 Rebellerna får använda 1 ifrit under förutsättning att det är minst 4st gäng/fraktionsmedlemmar inne på servern. Rebellerna får ta ut en andra ifrit om någon rånar rebellernas vapenförråd eller tar över något av rebellernas områden.

§22.12 Rebellera får sälja vapen, men enbart nedanstående vapen och ammunition till dem:

- MK20 - $350k (Kräver veckopass/månadspass)

- TRG-21 - $350k

- Vermin - $250k

- Combat fatigues (Kerry) - $120k

- Combat fatigues (Stavrou) - $120k

- 5 extra magasin - $50k

I alla vapen ingår 5 magasin + valfritt sikte (MRCO, RCO eller ARCO)

§22.13 Det är förbjudet att gå ifrån datorn när man sitter i någon av XP-cirklarna i rebellområdet, du måste vara anträffbar på Teamspeak och in-game.